Rozeznanie rynku NR 1/12/2018

Zapraszamy do wzięcia udziału w zapytaniu w trybie rozeznania rynku dot. dotyczące usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynki perspektywiczne - Zjednoczone Emiraty Arabskie w związku z realizacją przez Zamawiającego w ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, podziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO to Brand projektu pn.: "Rozwój działalności eksportowej firmy Mebella Beata Kotowska" dofinasowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014-2020. Odpowiedzi prosimy dostarczyć do Beata Kotowska Mebella: a) pisemnie w biurze Zamawiającego w 64-500, Szamotuły, ul. Mieszka I-go 2, nie później niż do godziny 16:00 dnia 28.12.2018. b) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres biura firmy, tj. 64-500 Szamotuły, ul. Mieszka I-go 2 w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, nie później niż do godziny 16:00 dnia 28.12.2018 c) pocztą elektroniczną na adres mailowy matt@mebella.pl najpóźniej do końca dnia (23:59) 28.12.2018. Dokumenty do pobrania znajdują się w „zakładce do pobrania”