Go To Brand 2020

Beata Kotowska „Mebella” realizuje projekt realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Promocja marki produktowej Beata Kotowska Mebella oraz Marki Polskiej Gospodarki na rynkach międzynarodowych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – […]

Warsaw Home 2022

W tym roku po raz pierwszy wystawialiśmy się na targach Warsaw Home. Zdecydowaliśmy się na zupełnie nowy sposób prezentacji produktów. Postawiliśmy na kolory, tekstury i nowe mteriały. Pierwsza rodzina krzeseł Frame spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem i już nie możemy się doczekać pierwszych zamówień.