Go To Brand 2020

Beata Kotowska „Mebella” realizuje projekt realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Promocja marki produktowej Beata Kotowska Mebella oraz Marki Polskiej Gospodarki na rynkach międzynarodowych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.   Projekt realizowany jest od 01.05.2021 – 30.09.2022r. na terenie województwa wielkopolskiego.   Wartość projektu: 194 976,27 zł Wkład Funduszy Europejskich: 146 232,18 zł   Celem projektu jest skuteczna promocja działalności i produktów Wnioskodawcy na arenie międzynarodowej oraz aktywny udział w promocji Marki Polskiej Gospodarki za granicą w związku z trwaniem Światowej Wystawy Expo 2020 w Dubaju.   Efektem projektu będą nowe kontrakty handlowe, zwiększenie przychodów z eksportu, wypromowanie produktów na arenie międzynarodowej oraz zdobycie nowych rynków.